Van kennispatronen tot fraudedetectie: de kracht van netwerkanalyses 

Tijdens deze sessie lichten we het potentieel van de knowledge graphs toe en zoomen in we in op algemene use cases die de buzzy concepten van de graph verduidelijken. De Knowledge Graph, Context Aware Searching,
Recommendations en Fraud Detection zullen niet langer vage begrippen zijn na deze sessie.

Datum: 1 juni – 16u tot 18u
Locatie: Online

We leven in een highly connected world. Alle informatie is met elkaar verbonden als een groot web. 

We zien het niet altijd maar overheidsgegevens zijn vaak met elkaar verbonden. Het in kaart brengen van deze onzichtbare netwerken en relaties brengt ons een schat aan informatie.  

Hoe? We laten slimme algoritmes los op de databanken die patronen herkennen in de netwerken en visualiseren dit in een knowledge graph. Dit vormt de basis voor het verlenen van aanbevelingen in lijvige dossiers, maar ook voor het detecteren van afwijkingen van het normale zoals fraude. 

Agenda

 • 16u-16u05: Welkomstwoord – Mieke De Smet
 • 16u05-16u30: Netwerkstructuren in uw gegevens – Ignaz Wanders (Vectr.Consulting & 7Bridges.Consulting)
  .
  We geven een algemeen overzicht van het belang van netwerken in gegevens en beschrijven de bijhorende concepten die in vrijwel elk business domein van de overheid toepasbaar zijn. We geven een aantal algemene use cases als voorbeeld en ter inspiratie.
  .
 • 16u30 – 16u50: Demo: Analyse van parlementaire vragen – Tom Michiels (Vectr.Consulting & 7Bridges.Consulting)
  .
  Een andere kijk op parlementaire vragen door gebruik te maken van open data en graph technologie. Zijn partijen bezig met de klassieke thema’s waarvoor ze staan of vertelt de data een ander verhaal? Kan een Knowledge Graph ons helpen begrijpen hoe informatie in de vorm van persberichten, tweets, nieuwsitems zich verspreidt en kan resulteren in effectief beleid?
  .
 • 16u50-17u: Pauze
  .
 • 17u00 – 17u25: Jobbereik: een digitaal hulpmiddel om je competenties en nieuwe beroepsmogelijkheden te ontdekken – Karolien Scheerlinck (VDAB)
  .
  Sinds 2020 wil VDAB niet meer enkel inzetten op het ondersteunen van werkzoekenden, maar wil VDAB elke burger ondersteunen in zijn/haar loopbaan. VDAB wil dus loopbaanperspectief en loopbaaneigenaarschap bieden voor elke burger. Dit betekent dat het klantenaantal groeit van plusminus 200.000 werkzoekenden naar 4.000.000 Vlamingen. Het gebruik van informatie-oplossingen die het datakapitaal van VDAB omzetten in waardevolle inzichten, speelt een belangrijke rol bij het verwezenlijken van deze doelstellingen. Om deze doelstelling te verwezenlijken, heeft VDAB een applicatie, Jobbereik, ontwikkeld. Omwille van de typische netwerkstructuur van de data, maakt VDAB voor deze applicatie gebruik van een graph database, NEO4J
  . Dit gecombineerd met meer standaard dataverwerkingsalgoritmen vanuit Python.
  .
 • 17u25 – 17u50: Data Science ter ondersteuning van handhaving binnen dienstencheques-sector – Emmanuel Thienpont (WSE)
  .
  Vanuit het Vlaams Departement Werk en Sociale Economie (WSE) behalen we positieve resultaten op het vlak van fraudedetectie binnen de dienstencheques-sector en dit samen met de Vlaamse Sociale Inspectie. Hiervoor worden enerzijds de benodigde databronnen gekoppeld en anderzijds data science technieken gebruikt om afwijkend gedrag zo snel mogelijk te detecteren. Deze vaststellingen worden dan betekenisvol gevisualiseerd voor directe handhaving alsook het gebruik van netwerken (graph’s) om nieuwe inzichten te bekomen.
  .
 • 17u50 -18u00: Nawoord

In samenwerking met: